Till innehåll på sidan Sök
Garphyttans nationalpark
Tretåig hackspett i närbild.

Djurliv

Många granar i nationalparken är gamla och har angripits av honungsskivling, som försvagar träden. De svampangripna träden blir sedan boplats för barkborrar och andra insekter som lever i träd. De utgör sedan skafferi åt många fåglar, bland annat den tretåiga hackspetten.

 

Närbild på gammal trädstam.
Foto: Leif Olsson

Redan i mars möts besökaren av den första blomman, tibasten, som blommar med violetta blommor på bar kvist. Några veckor senare följs den av blå- och vitsippor i tusental. Vid denna tid har många flyttfåglar kommit, som taltrast, bofink, rödhake och stenknäck. I maj övertas fågelkören av sångare som svarthätta och grönsångare.