Till innehåll på sidan Sök
Hamra nationalpark
Träspång som leder in i skog.

Tillgänglighet

Alla entréområden med faciliteter är tillgängliga för rörelsehindrade. Från Huvudentrésparkering går en bred ramp drygt 500 meter fram till utsiktsplatsen vid Svansjön.

Till och vid huvudentrén är det plogat hela vintern. Myr- och Svartåentrén underhålls inte vintertid så vänta med det besöket till våren, sommaren eller hösten.

Bänkar, bord och toaletter 

""
I nationalparken finns guidande skyltar. Foto: Tomas Arlemo

Vid alla nationalparkens entréer; vid huvudentrén (norra delen) , Myrentrén, Svartåentrén, (södra delen) finns torrtoaletter och rastplatser, eldstäder och bänkbord att sitta vid.

Anläggningarna vid vår huvudentré är de som är mest tillgänglighetsanpassade med möjlighet att lätt nå torrtoalett, sopkärl, bänkbord, vindskydd med eldstad samt anslutande leder.

 

Toaletten vid huvudentrén kommer att renoveras under oktober hösten 2020. Ett dass kommer att finnas på plats under tiden. En tillgänglig toalett finns vid myrentrén, se länk till karta nedan.

Karta över Hamra nationalpark

Rundslingor, leder och utsiktstorn

Rundslingorna som utgår från varje entréplats är markerade med ledvisningskyltar och ledmarkeringar och det finns spång över de blötaste partierna.

Hamraleden är markerat med ledmarkeringar och det finns endast spång där den sammanfaller med rundslingorna. Vid en passage över Svartån får du vada genom vattnet.

Utsikttornet, vid Myrentrén, kommer du till via en två-plank spång. Trappan upp i tornet är brant och det finns räcken att hålla sig i.