Till innehåll på sidan Sök
Norra Kvills nationalpark
En insekt, hårig blombock, på en lila blomma.

Djurliv

I Norra Kvill finns mängder av högstubbar och lågor i olika dimensioner och grader av nedbrytning.

 

""
Tretåig hackspett.

Djur och växter som lever av döda träd

Det här är ett eldorado för vedlevande växter och djur som har svårt att överleva i välstädade produktionsskogar. I Norra Kvills murkna granlågor lever bland annat den sällsynta svartoxen. Det är en typisk ”urskogsart” som gillar gamla, skuggfuktiga skogar som inte brunnit på länge.

I hällmarkernas ljusöppna tallmiljöer lever arter med andra krav. Här trivs insekter som hårig blombock och reliktbock. Äldre spår efter raggbock har hittats i lågor i och strax intill parken.

Många olika fågelarter

Däggdjur är inte vanliga i Norra Kvill men man kan se spår efter mård, ekorre, grävling, hare, räv, rådjur, älg och på senare år också vildsvin. Annars är det fågelfaunan som dominerar i skogen. Alla vanliga småfågelarter i skog finns representerade, till exempel rödstjärt, taltrast, talltita, större och mindre korsnäbb och tofsmes.

Hackspettar som spillkråka och större hackspett ses och hörs ofta och efter Sveaskogs naturvårdsbränning i den angränsande skogen 2010 har också den ovanliga tretåiga hackspetten synts i Norra Kvill. Här finns också chans på både tjäder, järpe, sparv- och pärluggla.