Till innehåll på sidan Sök
Norra Kvills nationalpark
En fjäril har landat på en vit blomma, skvattram.

Växtliv

Floran i området är rik med ett flertal arter utöver vad som är vanligt i barrskogen. Bland de mest anmärkningsvärda kan nämnas skogssvingel som har sin enda växtlokal i Småland här i parken.

 Mossklädda block och lavdraperade träd

Fältskiktet domineras av mossor och lavar. I en stor del av området bildar mossorna heltäckande mattor även på blockrik mark. I den gamla granskogen finns också gott om hänglavar som ofta draperar träden och bidrar till vildmarkskänslan.

Vedlevande svampar och rara orkidéer

vedsvampen rosenticka på granlåga
Rosenticka Foto: Anna Lindberg

Det finns gott om tickor. Den vanligaste är klibbtickan som bryter ner framför allt granar. Den är läckert orangeröd och mörkrandig och ses nästan överallt i parken. Den mest exklusiva är rosentickan som är mycket ovanlig i södra Sverige. Här i Norra Kvill verkar den dock trivas utmärkt och förekommer i stora mängder på grova fallna granar. I parken växer också tre arter orkidéer; knärot, spindelblomster och korallrot.

Andra växter du kan stöta på längs din vandring är ekorrbär, harsyra, ängskovall, vårfryle, blåbär, mjölon, lingon, skvattram, vårärt, blåsippa, missne, björkpyrola, grönpyrola och tallört.