Till innehåll på sidan Sök
Söderåsens nationalpark
Fem kvinnor och en man samlade runt en eldningsplats.

Rasta, äta och bo

Här får du information om var du kan rasta, äta och bo i Söderåsens nationalpark.

Grillplatser, bord och bänkar

Grillplatser finns vid naturum i Skäralid (grillkol gäller)
vid raststugorna Liagården och Dahlbergs, ved, såg och yxa finns och 
vid Nackarpsstugan i Nackarpsdalen (grillkol gäller).

Obs! Vi följer Räddningstjänsten Skåne NV brandriskprognos.
Vid eldningsförbud (risk 4, 5, 5E) tar vi bort yxa, såg och ved från våra olika rastplatser.

Mat

Information till besökare till Söderåsens Nationalpark

   Länsstyrelsen Skåne logga                                                                         naturvårdsverket logga

Nu har processen mellan Naturvårdsverket och arrendatorn av restaurangen i Söderåsens nationalpark avgjorts i hyres- och arrendenämnden i Malmö. Hyresnämnden avslår arrendatorns begäran om uppskov med avflyttning.
Beslutet kan inte överklagas.

 

För ytterligare information i ärendet hänvisar vi till Länsstyrelsen Skånes hemsida.

Länsstyrelsen Skåne återkommer löpande med information på anslag på naturum samt på denna sida.

Frågor om byggnationen kontakta

För övriga frågor kontakta länsstyrelsen

 

Mer information för den som vill äta finns även på Destination Söderåsens hemsida

Toaletter och vatten

Toaletter finns i och vid naturum Söderåsen i Skäralid, på Kopparhatten, i Nackarpsdalen samt vid raststugorna Liagården och Dahlbergs.

Vatten finns vid naturum Söderåsen (kran på väggen vid uteserveringen) samt vid raststugorna Liagården och Dahlbergs (väderberoende). Och i Rårödspågens källa (längs naturstigen)!

Obs! Under en lång, torr sommar kan vissa brunnar sina. Ta gärna med eget vatten för att vara på den säkra sidan. Det går alltid att fylla på vatten vid naturum i Skäralid.

Övernattning

Det går bra att övernatta i och vid nationalparkens raststugor.

Boende och mat i närheten

Förslag på var du kan äta och sova på Söderåsen hittar du på Söderåsens webbplats.