Sök
Store Mosse nationalpark
Ett varmt gryningsljus ligger över mossen.

Historik

Professor och jägmästare Edvard Wibeck var en naturvårdare, född 1877, som kämpade för skapandet av nationalparken Store Mosse under större delen av sitt liv.

I tjugoårsåldern uppmärksammade han Kävsjöns unika fågelliv med myrsnäppa och dvärgbeckasin. Arter som normalt häckade i Sveriges nordligaste delar. Professor Edvard Wibeck var, förutom naturvän av stora mått, en briljant naturfotograf. Många tusen bilder av naturlandskap och fågelbon minner om hans verk. Under 48 år använde han en och samma bälgkamera.

Både nationalpark och naturreservat

År 1905 föreslog Edvard Wibeck en fridlysning av fågellivet vid Kävsjön. Drygt tjugo år senare Stora Gungflyet och omgivande mossområde. Kampen för ett ökat skydd fortsatte. På 1950-talet lämnade han förslag på att bilda en nationalpark av Store Mosse. Två år före hans bortgång, 1971, blev Store Mosse-området naturreservat.Tio år efter hans bortgång gick hans dröm i uppfyllelse. År 1982 blev Store Mosse en nationalpark.