• Fyrarna på Ursholmen. Foto: Martin Borg

  • Limamusslor och ”fotbollssvamp”. Foto: Tomas Lundälv / Göteborgs universitet

  • Betesdjuren hjälper till att bevara den rika växtligheten. Foto: Martin Borg

Tjuovo Svieriga suoddjimpárkajt sosiálalasj mediajn

@sveriges_nationalparker