Sök
Abisko nationalpark

Rasta, äta och bo

Rastplats och toaletter

Rastplatser

 • Inom entréområdet till nationalparken finns det en tillgänglighetsanpassad rastplats med bord och bänkar vid naturumhusets västra gavel.
 • Nere vid Torneträsk strand finns en tillgänglighetsanpassad rastplats med bänkar och en eldstad. Vedbod finns men ta gärna med egen ved för säkerhets skull.
 • Längs en tillgänglighetsanpassad led väster om Abisko kanjon, vid nationalparkssymbolen, finns en tillgänglighetsanpassad rastplats med bord och bänkar.
 • Längs Kungsleden finns rastplatser med bänkar och bord vid tältplatsen Nisson och stuglägret Abiskojaure. 

Toaletter

 • Inne i naturum Abisko, som ligger inom entréområdet till nationalparken. En av dem är tillgänglighetsanpassad.
 • Inne på STF:s fjällstation.
 • I servicehuset vid STF:s tältplats i anslutning till fjällstationen/huvudentrén. 

Torrdass

 • Tältplatsen Nisson, 5 km söderut från Abisko Turist längs Kungsleden.
 • Ett separat torrdass finns några kilometer söder om Nisson, längs Kungsleden.
 • STF:s stugläger Abiskojaure, längs Kungsleden, i södra delen av nationalparken, 14 kilometer från huvudentrén.

Observera att eget toalettpapper måste tas med.

Grillplatser och elda

Det är förbjudet att elda i Abisko nationalpark, inklusive att använda grill (friluftskök är dock tillåtet) utom vid anvisade och anordnade platser.

Eldstäder i Abisko nationalpark

 • Rastplatsen nere vid Torneträsk strand, en kilometer från huvudentrén.
 • Tältplatsen i anslutning till huvudentrén.
 • Tältplatsen Nisson, vid Nissonjåhka längs Kungsleden.
 • Vid stuglägret i Abiskojaure.

Mat i närheten

En liten affär med ett begränsat utbud livsmedel och en restaurang finns inne på Svenska turistföreningens anläggning Abisko turiststation som ligger vid huvudentrén, inne i nationalparken. Matförsäljning och flera restauranger finns i byn Abisko, tre kilometer öster om nationalparkens huvudentré. Matförsäljning och restauranger finns också nordväst längs E10, i Björkliden, Katterjokk och Riksgränsen.

Tältning

Tältning är förbjuden inne i nationalparken utom på anvisade platser.

Tältplatser i nationalparken

 • I nära anslutning till huvudentrén (sköts av STF, receptionen ligger i fjällstationen).
 • Vid Nissonjåhka, fem kilometer söderut från huvudentrén, längs Kungsleden.
 • Vid Abiskojaure stugläger.  

Boende/Stuguthyrning

Svenska Turistföreningen (STF) har boenden inne i nationalparken. Förutom olika boendemöjligheter i anslutning till huvudentrén driver de även stuglägret vid Abiskojaure i södra delen av nationalparken. Boende att hyra finns också i byn Abisko (3 kilometer från nationalparken) samt i Björkliden (8 kilometer från nationalparken). Lite längre bort finns boenden att hyra i Katterjokk och Riksgränsen. Kontakta Kiruna Lappland Turistcenter för mer information om olika boendealternativ.