Sök
Abisko nationalpark
Utställning på naturum Abisko.

Tillgänglighet

Naturum Abisko är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning, exempelvis rullstolsburna, från parkeringsplatsen intill naturum. Det finns leder ut i naturen som är tillgänglighetsanpassade.

Ett projekt för tillgänglighetsanpassning av bland annat leder har genomförts i Abisko nationalpark. Det finns en parkeringsplats vid naturum Abisko. Om du har särskilt tillstånd för ditt fordon kan du parkera på ytterligare två parkeringsfickor i området.

Den ena ligger strax väster om Fjällstationen, norr om deras reningsverk. Därifrån når du en tillägnlighetsanpassad led som går västerut mot kanjonen. Du kan fortsätta över till västra sidan kanjonen (det är en smal passage precis där man går över jokken) och vidare norrut på en däckspång. Lutningen är maximalt 8 procent och det lutar svagt nedåt när man färdas norrut. Det finns vilplan längs vägen. Efter ca 300 meter kommer man fram till en rastplats med utsikt över kanjonen. Intill den ligger symbolen för Abisko nationalpark, en guldkrona.

Synpunkter på tillgängligheten i nationalparken tas gärna emot av Länsstyrelsens nationalparksförvaltning via skyddadnatur.norrbotten(snabel-a)lansstyrelsen.se. Mer detaljerad information om tillgängligheten kommer att tas fram under 2017.

Övernattning

Fjällstation med hotellstandard och restaurang, vandrarhem, stugor och tältplats med servicebyggnad finns vid nationalparkens entréområde. Anläggningen drivs av Svenska Turistföreningen  Byn Abisko har boenden, restaurang, liten affär och bensinstation och ligger cirka tre kilometer från nationalparken. För frågor om tillgänlighet, kontakta respektive turistarrangör/hotell.

Naturum Abisko

I nationalparken finns ett naturum med utställningar, turtips och information om fjällens natur och kultur. Toaletter och gratis parkeringsplatser finns. Hiss till övervåningen med film- och bildvisningssal.