Sök
Björnlandets nationalpark
Två personer går på en ramp av trä i skogen.

Entrén Angsjön - porten till parken

Den nya entréerna till Björnlandets nationalpark växer nu fram!

Om upplevelsen

I Entré Angsjö kan du parkera bilen och gå den cirka 300 meter långa rampen fram till nationalparksmarkören; guldstjärnan. Rampen tar dig igenom en över 200 år gammal tallskog med block, kolade träd och brandljud i träden.

Naturlig trädesign

Vi lät naturen i sig inspirera till hur anläggningarna skulle se ut. Ramp, skyltplattform, servicehus och rastplatsen är gjorda med trä som har vuxit långsamt i Norrland. Vi har kolat detaljer för att påminna om att Björnlandets nationalpark har brandpåverkad skog. Vi har också tjärat många delar av rampen. Tjära är en naturlig impregnering som äldre träd och stubbar har; särskilt i gammelskog.

Tid

Hela året

Plats
Angsjön
Övrigt

Ring gärna om veden tar slut: 010-225 44 55

×