Sök
Gotska Sandöns nationalpark
""

Tillgänglighet

Det finns ingen tillgång till persontransport på ön varför besökaren som mest måste kunna gå upp till 11 kilometer för att komma till den strand där passagerarfartyget hämtar och lämnar.

På grund av avsaknad av hamn och på grund av sanden är Gotska Sandön tyvärr svårtillgänglig för rörelsehindrade.

För besökande med egen båt varnas för att ankarbotten består av grus och sand varför det vid en hastig vindkantring kan innebära att ankaret draggar och båten driver iväg