Sök
Gotska Sandöns nationalpark
Skogsväg i barrskog, Gotska Sandön nationalpark.

Tillgänglighet

Turbåten lägger direkt vid stranden till vid Las Palmas eller vid Norra Sidan beroende på det aktuella vattendjupet. Blåser det fel vind blir det någon annan strand. På de andra stränderna kan inte båten lägga till vid stranden utan läktring sker med gummibåt. Det finns ingen tillgång till persontransport på ön varför besökaren som mest måste kunna gå upp till 11 kilometer för att komma till den strand där passagerarfartyget hämtar och lämnar. Det finns bra stigar och vägar över ön som är bekväma att vandra på. Det går bra att vandra längs stränderna utom vid Säludden, det kan vara lite tungt att gå i sanden men det uppvägs av upplevelsen av stranden och havet.

På grund av avsaknad av hamn och på grund av sanden är Gotska Sandön tyvärr svårtillgänglig för rörelsehindrade.

För besökande med egen båt varnas för att ankarbotten består av grus och sand varför det vid en hastig vindkantring kan innebära att ankaret draggar och båten driver iväg.