Sök
Söderåsens nationalpark
Närbild av tre sågsvanar som simmar på sjön. Bakom ser man spången som går längsmed sjön. Träden har höstfärger.

Välkommen

På dessa sidor kan du läsa om allt du behöver veta inför ett besök i Söderåsens nationalpark. När det är bäst att besöka nationalparken, hur du hittar hit och om vilka regler som gäller i området.

 

två människor på lämpligt avstånd från varandra, inomhus och utomhus
Att hålla avstånd är att visa omtanke - inomhus och utomhus

Håll avstånd - även i naturen

Följ folkhälsomyndigheternas rekommendationer även när du är utomhus. Undvik trängsel på grönytor, grill- och fikaplatser. Kanske upptäcker du en ny mindre känd plats?
Alternativ till Söderåsens nationalpark...

Jällabjär; Platsen för en gammal vulkan som var aktiv när dinosaurierna vandrade på jorden.


Klöva hallar;  En brant sprickdal med lövskogar, höga platåer och med en porlande bäck i dalens botten

Herrevadskloster;  Böljande landskap med beteshagar och gamla ekar rikt på djur och växtliv.

 

Vi följer Räddningstjänsten Skåne NV brandriskprognos. 
Om någon av Söderåskommunerna (Bjuv, Klippan, Svalöv eller Åstorp)
har eldningsförbud, gäller detta för Söderåsens nationalpark. 
Vid eldningsförbud (risk 4, 5, 5E) tar vi bort yxa, såg och ved från våra rastplatser.

Under en lång, torr sommar kan våra brunnar sina eller inte fyllas på så snabbt.
Pumpa inte upp mer vatten än du behöver för tillfället. Tack.