Sök
Söderåsens nationalpark
En höstbild över Kopparhatten. 2 stora berg med en dal i mitten. Det mesta är bevuxet av träd.

Om Söderåsens nationalpark

Söderåsens nationalpark bildades år 2001 och är 1 625 hektar stor.

 

Pärlemofjäril. Foto: Länsstyrelsen 

 Lyssna på en kort beskrivning om Söderåsens nationalpark (mp3 121 kB)

Naturen är omväxlande och bjuder på lummiga lövskogar, mäktiga rasbranter med höga klippor, strömmande vattendrag och vida utsikter.

Särskilt välbesökt är den djupt nedskurna dalgången vid Skäralid. Dalen är en sprickdal med mäktiga dimensioner med lodräta klippor som omgärdar Skärån som rinner i botten. Odensjön i Nackarpsdalen samt utsiktspunkterna Kopparhatten, Hjortsprånget och Lierna utmed Skäralidsdalen är också platser som imponerar.