Till innehåll på sidan Sök
Söderåsens nationalpark
Solen lyser på en glänta i skogen där växer grupper av Strutbräken.

Säkerhet och regler

Genom information hoppas vi på förståelse och respekt för de regler som skyddar natur- och besöksvärden.

Tänk på att allemansrätten är begränsad i nationalparken! Särskilda regler gäller.
Här är det inte tillåtet att:

 • fiska i andra vattendrag än Odensjön.
 • gräva upp växter samt plocka mossa, lavar & vedlevande svampar.
 • klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd & buskar eller plocka döda kvistar & grenar eller samla annan död ved.
 • tälta eller göra upp eld utanför anvisade platser.
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar.
 • parkera annat än på anvisade parkeringsplatser samt ställa upp eller parkera husvagn eller liknande (t.ex. husbil) annat än dagtid på anvisade parkeringsplatser.
 • sätta upp skyltar, tavlor eller andra markeringar i naturen.
 • rida eller cykla annat än på anvisade vägar och stigar
 • klättra i berg
 • medföra hund som inte är kopplad