Sök
Tivedens nationalpark
Skogsstjärna, tunn växt med vita kronblad som bildar formen av en stjärna, växer i grön mossa.

Säkerhet och regler

Naturen i Tivedens nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

I nationalparken är det är inte tillåtet att:

 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade plaster
 • ställa upp husvagn över natt
 • tälta eller uppföra vindskydd, koja, gömsle eller liknande anordning
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 • parkera annat än på anvisad plats
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • fiska utom i Stora Trehörningen och då mot lösande av fiskekort
 • medvetet störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund
 • rida
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • plocka blommor, mossor, svamp eller lavar samt gräva upp växter
 • utan Naturvårdsverkets tillstånd företa vetenskapliga undersökningar

Fullständiga föreskrifter finns på Naturvårdsverkets webbplats