Sök
Tivedens nationalpark
Modeller på de nya entrébyggnaderna vid Huvudentrén.

Tillgänglighet

Nationalparkens dramatiska topografi gör att många stigrundor är krävande. Högst tillgänglighet finns vid nationalparkens entréer samt rastplats Metesjön. I nationalparken finns tre entréer, Huvudentrén, Entré Vitsand och Entré Ösjönäs (klar september 2017).

Entréer

Vid Huvudentrén och Entré Vitsand är tillgängligheten hög. 60-100 meter långa ramper leder ut till utsikt över Östgötaviken vid Huvudentrén samt ut på en udde i sjön vid Vitsand. På hårdgjorda rastytor finns tillgängliga rastbord och grillplatser. Vid Entré Ösjönäs byggs en ny entré med hög tillgänglighet, klar september 2017 ( under byggtiden kan tillgängligheten vara begränsad).

Leder

I nationalparken finns 9 rundslingor markerade med olika färg/nummer i varierande längd, från 0,9-9,5 km. De flesta vandringslederna i nationalparken är kuperade och ganska eller mycket krävande att gå. Nationalparkens lättaste rundslinga är Mellannäsrundan söder om Entré Ösjönäs. Den korta Vitsandsrundan vid Entré Vitsand är också ganska lätt att gå. Delar av Junker Jägarerundan är också lätt att gå, en grusad väg fram till Junker jägares sten.

Rastplatser

Förutom tillgängliga rastbord och grillplatser vid entréerna finns en tillgänglig rastplats vid Metesjön. Från HKP-platsen vid vägen leder en ca 100 meter hårdgjord grusväg fram till rastplatsen, med vindskydd, dass och grillplats

Bilderna ovan visar modeller på de nya entrébyggnaderna vid Huvudentrén, som kommer byggas under 2016.