Sök
Abisko nationalpark
Bäck rinner ner från fjället, orangea färger i naturen. I förgrunden står en kvinna med ryggsäck.

Hel- och halvdagsturer

Det finns flera trevliga hel- och halvdagsturer i Abisko nationalpark.

Om upplevelsen

Heldagsturer

Det finns många fina platser att besöka om du har en dag på dig att vandra. Exempelvis Kårsavagge, Paddusklippan, Nissunjåkkas kanjon och Abiskojaure.

Mer information om dessa och andra turer får ni inne på naturum och i boken Abisko Turtips som finns på naturum. Här beskriver vi kortfattat några av turerna. 

Under menyn "Besöksinformation" hittar du praktisk information inför ditt besök. Där kan du också ladda ner nationalparksfoldern, där alla turer i närområdet beskrivs tillsammans med en karta.

Besöksinformation och folder. 

Om du ska vandra Kungsleden kan du ladda ner Länsstyrelsen mobil-app Norrbottens Naturkarta. Den ger dig information i text och bild om leder och anläggningar kopplat till en karta där du även kan se var du är via telefonens gps-funktion. Appen kan laddas ner så att den fungerar när du inte har mobiltäckning. Du kan också rapportera eventuella brister längs leden. Appen är gratis och finns för både Iphone och Android.

Mer information om Norrbottens Naturkarta på Länsstyrelsens webb.

Halvdagsturer

Kårsafallen

Följ leden mot Kårsavagge. Efter 600 m delar sig stigen, fortsätt då på den vänstra stigen, parallellt med Abiskoeatnu. Stigen går här genom en parkliknande björkskog och sedan på spänger över vacker myrmark. Så småningom visar sig resliga tallar i skogen och framme vid den lilla bron över Kårsajåkken finns en gles tallurskog. Vintertid ser man ofta spår av älg och andra djur. Sommartid kan man se både tjäder, lavskrika och ekorre. Från bron och uppströms finns många fina små vattenfall och har du tur kan du en varm solig dag se vackra blå gentianan.

Ridonjira naturstig (endast sommartid)

Detta är endast en sommarled, eftersom det ofta är lavinrisk vintertid. Ledmareringar finns endast utplacerade under sommaren.

Du följer lila ledamarkeringar längs Kårsavaggeleden till Ridonjira. Här viker naturstigen av till höger upp för fjället och följer bäcken uppströms genom en bitvis praktfull björkskog. Du passerar en rad fina små vattenfall. Precis ovanför trädgränsen korsar stigen bäcken. Man kommer ut på blommande hedar och ängar. Blomsterrikedomen beror på kalken i marken och den goda genomströmningen av vatten. Stigen passerar under linbanan och viker sedan av brant uppåt mot bergstationen. Det går att åka ner med linbanan. Man kan också välja att gå ner samma väg, eller via slalombacken. Det går också att fortsätta en stig upp mot Njullás topp. 

Marmorbrottet och Njakajaure naturstig

Följ Kungsleden 2 km till Marmorbrottet. Den gulvita klippan består av dolomitkalksten. Här uppe finns den första meditationsplatsen på den s.k. Pilgrimsleden. Uppe på klippan fortsätter ni åt vänster in på Njakajaure naturstig. Naturstigen, märkt med gula blommor, går genom skiftande naturtyper. Lommar häckar i sjön Njakajaure och silvertärnor flyger ofta över vattenytan. Runt sjön finns enstaka tallbestånd. Stigen tillbaka mot Abisko går tidvis över öppna fjällhedar med ständig tjäle, permafrost. På dessa hedar växer lapsk alpros, fjällsippa och orkidéer. Man kan naturligtvis välja att gå runt stigen på det andra hållet.

Kungsleden till Nissonjåkkas hängbro

Följ Kungsleden söderut. Efter tre kilometer kommer du fram till "Marmorbrottet" och Dag Hammarsköldsledens meditationsplats, som ligger uppe på en kulle. Knappt en kilometer efter Marmorbrottet och meditationsplatsen går leden nedför en liten brant. Under den fortsatta kilometern fram till hängbron syns spår i terrängen efter flera av Nissonjåkkas äldre lopp. När det är kraftig vårflod eller vid störtregn brukar området ibland svämmas över. En härligt gungig hängbro leder över Nissonjokk och på andra sidan bron finns en rastplats med vindskydd och eldstad.

Linbanan

Linbanan för er snabbt upp på kalfjället. Under färden kan man studera vegetationens förändring och diverse fåglar uppifrån. Runt toppstationen växer många av fjällets växter. Inne i toppstationen erbjuds värme och fika. Passa på att njuta av utsikten. Vill man fortsätta upp på Njullas topp tar promenaden ca 1 timme.

 

Boken Abisko Turtips

I boken Abisko Turtips hittar du 21 tips på dagsutflykter och längre turer i nationalparken. Du kan köpa boken på naturum Abisko eller på Norrbottens museum i Luleå. 

Tid

Hela året

×