Till innehåll på sidan Sök
Abisko nationalpark
En person sitter vid en klippa vid kanjonen.

Kortare turer

Det finns många fina kortare turer i närområdet runt entrén och naturum Abisko. Här presenteras några av de vanligaste turerna.

Om upplevelsen

Abiskoeatnu kanjon

Det vanligaste stället att besöka kanjonen är på den norra sidan av E10. Många tycker att det är kanjonens vackraste del. Från naturum kan du gå direkt västerut, förbi turiststationen och vidare mot Abiskoeatnu, eller Abiskojåkka som den ofta kallas. Det finns också en mer tillgänglighetsanpassad led till kanjonen. Om du vill följa den går du norrut från naturum och in på en grusad led som slingrar sig ned för en slänt bakom vandrarhemmet Keron. Därifrån går du vidare västerut på grusade leder. Du passerar en parkeringsplats för bilar med handikapptillstånd. 

När du närmar dig kanjonen passerar du förbi en konstnärligt utsmyckad gångtunnel där Kungsleden viker av söderut under E10. För att komma till kanjonen fortsätter du västerut och går över jokken. På jokkens västra sida kan du vandra längs jokken på en däckspång i trä. Längs spången finns en av naturums "upptäckarplatser". Efter några hundra meter kommer du fram till en rastplats och nationalparkssymbolen, "guldkronan". I kanjonen häckar strömstare och det finns gott om intressanta växter. Kanjonen består av hårdskiffer och dolomit. Från rastplatsen kan du fortsätta på en stig. Denna del av leden är inte tillgänglighetsanpassad. En bit nedströms finns en bro med fina möjligheter att fota kanjonen. På den östra sidan om kanjonen finns en grusväg ner till Torneträsk strand. Det går också att ta en stig tillbaka till naturum. 

Du kan också välja att gå genom den utsmyckade gångtunneln under E10 till den södra sidan av vägen. Där kan du ta dig vidare från leden och gå upp en vägbro över jokken. Härifrån ser man hur Abiskoeatnu mejslat sig ner i klippan och man ser också tunneln och rester av en kraftverksdamm från järnvägsbygget 1899. 

Torneträsk strand

Följ den grönmarkerade leden som mestadels går längs en grusväg ner till stranden. Det är cirka 1,2 kilometer enkel väg. I den omgivande hedbjörkskogen finns fåglar som gulärla och blåhake, ”fjällens näktergal.” Nere vid stranden finns en tillgänglighetsanpassad eldplats med bänkar och information om Torneträsk. Fordon med särskilt handikapptillstånd får köra ner och parkera på en liten parkeringsficka. Från den går en grusad led fram till rastplatsen. Det finns en liten vedbod på platsen, elda sparsamt så räcker det till fler. En bit bort från rastplatsen finns en bastu. Den bokas via STF Abisko Turiststation. 

Samevistet

Börja längs den blåmarkerade stigen mot Paddus. Den börjar bakom järnvägsstationen. Efter 300 m når du samevistet, en rekonstruktion av livet i ett höst- och vårviste. Lägret innehåller förrådsbyggnader, kåtor och torkställningar. STF Abisko säljer guidade turer till Samevistet. 

 

 

Tid

Hela året

×