Till innehåll på sidan Sök
Färnebofjärdens nationalpark

Kartor

Här finner du kartor med information om Färnebofjärdens nationalpark.

Färnebofjärdens informationsfolder (med karta)

Information om Färnebofjärdens nationalpark samt karta över anordningar, markerade vandringsleder, tillåtna båthastigheter med mera. 


Miniatyr av svenska flaggan.   


Miniatyr av engelska flaggan.


Miniatyr av tyska flaggan.


Båthastigheter i nationalparken 

Inom nationalparken är det förbjudet att framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop, förutom inom ett område som är 50 meter brett och som har markerats på karta i föreskrifterna (bilaga 1), där högsta tillåtna hastighet är 12 eller 20 knop.

Tillträdesförbudsområden 2020

Fram till den 31 juli 2020 har sju områden fått tillfälliga tillträdesförbud i nationalparken. Detta för att ge häckande fiskgjusar och tärnor samt lekande fisk lite extra lugn och ro.

Vi har satt ut skyltar på land och även lagt ut bojar med förbudsskyltar i älven vid flera av de aktuella områdena.

Skarpare kartor över tillträdesförbudsområdena går att hämta via länkarna nedan: