Sök
Färnebofjärdens nationalpark

Kartor

Här finner du kartor med information om Färnebofjärdens nationalpark.

Färnebofjärdens informationsfolder (med karta)

Information om Färnebofjärdens nationalpark samt karta över anordningar, markerade vandringsleder, tillåtna båthastigheter mm. Välj om du vill ladda ner en lågupplöst (3 MB) som går lite snabbare att öppna eller en högupplöst version (9 MB) som tar lite längre tid men som är skarpare.


  
Båthastigheter i nationalparken 

Inom nationalparken är det förbjudet att framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop, förutom inom ett område som är 50 meter brett och som har markerats på karta i föreskrifterna (bilaga 1), där högsta tillåtna hastighet är 12 eller 20 knop.

 

Tillträdesförbudsområden 2019

Vid känsliga fågelhäckningar och lekområden för fisk sätts tillträdesförbudsskyltar upp i nationalparken, både på land och i vattnet (bojar).Vänligen respektera förbudet mot att beträda eller färdas inom dessa markerade områden. Vid öar gäller förbudet även inom 100 meter från dessa. Tillträdesförbudet gäller fram till den 31 juli. I år har 19 områden fått tillfälliga tillträdesförbud i nationalparken (se rödrandiga markeringar i kartorna nedan). Detta för att ge häckande fiskgjusar och tärnor samt lekande fisk lite extra lugn och ro.