Sök
Store Mosse nationalpark
Skidspår i snön.

Skidåkning

Åker skidor gör vi på vintern om det finns tillräckligt med snö. Förutsättningen är att det blir kallt först och att snön kommer först när tjälen gått ner i mossen.

Om upplevelsen

Då kör vi upp skidspår på gungflyet utanför naturum och på södra sidan om järnvägen ner mot Lövö.

Tid

Vintertid

×