Till innehåll på sidan Sök
Store Mosse nationalpark
Skidspår i snön omgivet av små tallar

Skidåkning

Vid gynnsamma vintrar är det möjligt att åka skidor i nationalparken. Ibland drar vi skidspår.

Om upplevelsen

Kommer det tillräckligt med snö är det möjligt att åka skidor. Förutsättningen är att det blir kallt först och att snön kommer först när tjälen gått ner i mossen. Ibland drar vi skidspår på gungflyet utanför naturum och på södra sidan om järnvägen ner mot Lövö.

Tid

Vintertid

×