Sök
Tyresta nationalpark
En tjädehane som spänner uppsig inför två tjäderhonor. Hanen är nästan svart och honorna är svart och brun spräckliga i färgen.

Djurliv

Fåglar är lättare att få syn på än däggdjuren och 112 häckande arter har konstaterats i Tyrestaområdet.

 

Storlom Foto: Nicklas Wijkmark

Klart vanligast är rödhake, lövsångare och bofink, men mer ovanliga arter som mindre hackspett, tretåig hackspett, tjäder och nötkråka finns också. Kattuggla, berguv och sparvuggla kan också med lite tur höras i området.

I sjöarna kan man också höra storlommens karaktäristiska rop.

Vanliga däggdjur

I skogarna i Tyresta händer det att man ser älg, rådjur, skogshare och räv. Ibland ser man mårdspår på vintern. Både bäver och vildsvin ökar i antal.

Av mindre däggdjur kan nämnas ekorre, hermelin och småvessla. I området finns också flera arter av fladdermöss.

Barnkammare för öring 

""
Stensjön kalkades förr för att gynna öringen

Stensjön har tidigare kalkats regelbundet för att gynna Åvaåns öring, som är mycket viktig för utplantering i Stockholms läns vattendrag. Behovet av kalkning har nu upphört, eftersom det sura nedfallet minskat betydligt.

Urskogsmiljön med sina många döende och döda träd är ett eldorado för vedinsekter som utgör en stor del av den biologiska mångfalden i skogen.