Till innehåll på sidan Sök
Tyresta nationalpark
En äldre rödmålad byggnad i vinterlandskap.

Stiftelsen Tyrestaskogen

Tyresta nationalpark och naturreservat förvaltas av Stiftelsen Tyrestaskogen.

Förvaltningen av Tyresta är en rätt så unik förvaltningsform, genom att svenska staten och flera kommuner samarbetar genom en särskilt inträttat stiftelse. Stiftelsen Tyrestaskogen bildades 1993, samma år som nationalparken, av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad samt Haninge och Tyresö kommuner. Dessa bildar idag stiftelsens styrelse.

På plats leds arbetet av en nationalparkschef tillsammans med personal inom naturvård, jordbruk, naturvägledning och ekonomi. Kontoret är inhyst i Erikssongården, Tyresta by.

Skötsel av området finansieras i huvudsak av Naturvårdsverket, som också är fastighetsägare.

 

Logotyp för Stiftelsen Tyrestaskogen.