Sök
Björnlandets nationalpark
Flygfoto, i mitten syns Svartmorstjärn. Blånande berg vid horisonten.

Historik

Den ursprungliga parken bildades 1991. Detta skedde efter att Urskogsinventeringen hade uppmärksammat de värdefulla skogarna. I mitten av 1980-talet genomfördes en fördjupande inventering som föreslog hur avgränsningen av parken skulle göras.

Parken utvidgas

Detta skedde samtidigt som flera värdefulla skogar hann avverkas. I nationalparksplanen från 2008 föreslogs en utvidgning av parken. Den 10 juni 2017 återinvigdes Björnlandets nationalpark som då blivit mer än dubbelt så stor.