Sök
Store Mosse nationalpark
Ett sällskap av människor i blåa arbetskläder bygger en spång över mossen i ett kalt höstlandskap.

Föreningen Store Mosse nationalpark

2016 firade föreningen 20 årsjubileum!

Föreningen Store Mosse nationalpark

Föreningen Store Mosse nationalpark är en ideell förening helt fristående från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Föreningen är en mötesplats för alla med ett starkt intresse för nationalparken och dess omgivningar.

Föreningen Store Mosse nationalpark startades 1995. I dag har vi omkring 400 medlemmar, men det finns plats för många fler som är intresserade av ornitologi, botanik, insekter, geologi, hembygd och kultur, miljövård, fotografering, vandring, vildmarksliv och annat som har med natur, kultur och miljövård att göra kring nationalparken.

Föreningens medlemmar är en stor resurs som har byggt och hjälper till med att bygga leder i nationalparken.

Föreningen har månadsmöten och arrangerar ofta spännande och intressanta exkursioner och resor.

Föreningen har ett brett register där vi hoppas att något eller några intressen skall falla dig i smaken. Årsavgiften är för närvarande endast 100 kronor inklusive eventuella familjemedlemmar.

Välkommen som medlem!

Föreningen har bankgiro 253-4121.