Till innehåll på sidan Sök
Store Mosse nationalpark
Flygfoto över skog och grönområden.

Hitta hit

Naturum och huvudentrén ligger utmed riksväg 151 mellan Värnamo och Gnosjö, 17 kilometer från Värnamo. Brunvit skyltning från E4 och riksväg 26, Nissastigen. Här guidar vi dig hur du kan ta dig till Store Mosse nationalpark med hjälp av tåg, buss, bil och cykel.

 

Vägvisningskarta till naturum och Store Mosse nationalpark
Store Mosse nationalpark vägvisningskarta

Tåg

Nord/sydlig riktning längs södra stambanan till Alvesta. Byte till den östvästliga linjen kust till kust-banan, som går tvärs igenom parken. Avstigning i Värnamo alternativt Gnosjö och vidare resa med buss.

Buss

Linje 242 som går mellan Värnamo och Gnosjö stannar vid huvudentrén, busshållplats "Store Mosse nationalpark". För upplysningar om buss, ring 0771-444 333 eller klicka på länken nedan.

Cykel

Det är tillåtet att cykla på de markerade lederna i nationalparken. Tänk på att ge vandrare företräde. Vissa delar kan det vara svårare att ta sig fram på med cykel, särskilt på träspängerna.

Från Värnamo

Foto vägskylt för cykelväg till Store Mosse.
Skyltning till nationalparken.

Från Värnamo går det att cykla till naturum via Maramö. Vägen utgår från Gröndalsleden i höjd med skidbacken i Värnamo, starten utmarkeras med en skylt. Längs sträckan finns det flera avståndsskyltar som visar vägen. Sista delen av sträckan från Hädinge by genom nationalparken till naturum är en  cykelväg, annars följer leden en mindre bilväg. Underlaget varierar mellan asfalt och grus.

 

Från Hillerstorp

Från Hillerstorp finns det cykelväg hela vägen till naturum. Cykelvägen går till stora delar genom nationalparken och kommer fram till stora huvudparkeringen.

Bil

E4 söderifrån, ta avfart 85. E4 norrifrån, ta avfart 87. Från Väg 26 ta avfart mot Gnosjö, Värnamo vid Hestra. Lämpliga vägar till huvudentrén och de övriga entréerna är skyltade med sevärdhetssymbol. Bilvägarna i parken är öppna för allmän trafik.