Till innehåll på sidan Sök
Store Mosse nationalpark
Wibecksleden, en vandringsled i skogen.

Tillgänglighet

Här redovisar vi om tillgängligheten för bland annat naturum, parkering, leder och annat i Store Mosse nationalpark.

Stora parkeringen, huvudentrén

Vid huvudentrén och stora parkeringen är hela området tillgängligt för rullstolar och barnvagnar. Vid parkeringen finns torrtoalett som är tillräckligt stor för rullstol. Från huvudentrén kan man bland annat besöka naturum, stora fågeltornet, skogstrollens stig och Wibecksleden.

Besökare som har svårt att gå och vill besöka naturum eller Wibecksleden kan parkera på personalparkeringen. Från huvudparkeringen kör du in på grusvägen bortom flaggstängerna. Grusvägen låses med en vägbom när naturums personal inte är på plats. Det finns en vändplan vid personalparkeringen, den är tillräcklig för en stor buss.

Naturum

Naturum är helt tillgängligt för rullstol. Det finns en rullstolsanpassad toalett med skötbord. Utställningen i naturum finns som ljudguide och mp3-spelare och hörlurar kan lånas av naturum. Fråga personalen om ljudguiden. Höj- och sänkbara tubkikare finns fast i utställningen för att beskåda livet i Kävsjön.

För ej rullstolsburna är det obligatoriskt att skorna tas av vid klädhängarna, det finns tofflor att låna om man inte vill gå utan. Besökare som har svårt med att ta av och på sig skorna, får automatisk dispens.

Ledarhundar är hjärtligt välkomna till naturum, andra djur får stanna utanför. Inne i naturum finns en stor taktil karta över nationalparken med teckenförklaring i punktskrift. I labbrummet finns det mängder av djurskelett, växter, svampar, fågelfjädrar och djurbajs som besökarna kan känna på och undersöka fritt.

Eget fika får gärna tas med in i naturum. Det finns bord och stolar, och fåtöljer framför brasan.

Grillplats med ved ligger nära spången utanför naturum. Det finns ett bänkbord och två bänkar kring grillen.

Stora fågeltornet

Stora fågeltornet ligger ca 150 meter från stora parkeringen vid huvudentrén.Tornet är tolv meter högt med en härlig utsikt över Kävsjön och gungflyet. Det finns en hiss upp till första våningen, där en glasinklädd panoramavåning med en liten utställning om Kävsjön finns. Det finns även en vevbar ljuduppspelare som spelar olika fågelläten. De högre våningsplanen kan bara nås via trappor. 

Skogstrollens stig

Skogstrollens stig ligger ca 100 meter från stora parkeringen. Det är en slinga på 500 meter där barn i alla åldrar följer en sagoberättelse och letar efter det försvunna trollet. Leden är grusad och kan vandras med barnvagn. Naturum ligger ca 30 meter från stigens start. I början av stigen finns också en grillplats med vedförråd. Underlaget kring grillplatsen är inte tillgänglighetsanpassat. Sagan läses i en folder som finns i en låda vid stigens start.

Wibecksleden

Wibecksleden är en 800 meter lång led som börjar vid personalparkeringen till naturum och slutar vid kanten av gungflyet. Hela leden är tillgänglig för rullstol och barnvagn. Det finns ett räcke att hålla i längs hela sträckan. I slutet av leden ligger Wibecksplatsen, en plattform med bänkar och bord med utsikt över Kävsjöns gungfly. Det finns även två grillar där du kan elda. Ta med dig ved från vedförrådet vid skogstrollens stig eller egen för att elda. 

Information i text, punktskrift och ljud finns till Wibecksleden. Pappersguiden ligger i en brevlåda i början på leden. Ljudguide och punktskriftguide till Wibecksleden finns att låna kostnadsfritt inne i naturum.

Stor träplattform med rastbänkar, bord och två grillar
Wibecksplatsen Foto: Sofie von Knorring

Svartgölsleden

Svartgölsleden går från parkeringen Östra Rockne ut till Svartgölen, en liten mossesjö. Det är 3600 meter fram och tillbaka. Leden är bred och anpassad för rullstol och barnvagn. Den är till viss del kuperad och är lite kullig i början. De sista 500 meterna av leden går på en 1,20 meter bred spång ut över högmossen till en plattform intill Svartgölen. Spången har avåkningsskydd och två mötesplatser för rullstolar. Vid plattformen finns det fyra bänkbord där några har förlängda bordsskivor för rullstol.

Till Svartgölsleden finns en pappersguide. Den ligger i en brevlåda i början av leden. Parkeringen Östra Rockne ligger utmed länsväg 151, två kilometer mer österut från huvudparkeringen. På parkeringen finns en torrtoalett med plats för rullstol. Det finns även en grillplats med vedförråd. Den är inte tillgänglighetsanpassad. 

Lövö och Svänö

Lövö och Svänö är två gamla gårdar i haglandskap i nationalparken. Båda har staket runt gårdarna och det finns grillplats att fika vid. Ute på haglandskapet kan det gå kor som betar sommartid. Båda har torrdass med rullstolsramp in till torrtoaletten. I övrigt saknas anpassningar. Underlaget kan vara ojämnt men är relativt plant. Parkeringarna till Lövö och Svänö ligger ca 300 respektive 100 meter från husen. Sträckan går längs med grusväg. Både Lövö och Svänö är idag vandrarhem.

Regnö

Regnöleden utgår från Mexikobyn på High Chaparal. Den är tillgänglig enbart när High Chaparal har öppet. Leden är 400 meter lång och anpassad för rullstol och barnvagnar. Ute vid Regnö är det en upphöjd plattform med ramp där det finns en fin utsikt över mosseplanet. Det finns bänkar och bord utplacerade intill leden.

Övrig tillgänglighet

Alla leder är märkta med ledmarkeringar på trästolpar. De flesta av lederna har egen ledfärg och symbol. Det finns cirka 50 kilometer leder varav hälften är på spång. Till stor del går lederna ute på högmossen. Det finns avståndsskyltar längs med lederna som även anger riktningen till destinationer. Det är tillåtet att lämna leden och finna egna vägar, förutom runt Kävsjön som är fågelskyddsområde sommartid. Det kan vara väldigt blött på vissa platser och vissa leder kan bli delvis vattentäckta vid blött väder.  

Pappersguider

Det finns pappersguider till följande leder:

  • Wibecksleden
  • Lilla Lövö runt
  • Svartgölsleden
  • Kävsjön runt

Längs med lederna finns det numrerande skyltar som är kopplat med information i guiden. Tryckta pappersguider ligger i trälådor där lederna börjar. Är de slut i lådan, säg till i naturum och du kan få ett exemplar där. Guiderna kan även laddas ner.