Sök
Store Mosse nationalpark
Skidspår till höger om kala träd i ett snötäckt landskap. Isblå himmel ovanför.

När ska du besöka parken?

Varje årstid har sin charm här i Store Mosse nationalpark.

Våren

Det brukar vara full fart på fågelmatningen utanför naturum när dagarna blir längre och solen tittar fram igen. Sångsvanarna dyker upp när isen släpper på Kävsjön. Lederna torkar upp och det finns mycket att upptäcka under en vandring. Mossens egen vårblomma, rosling, visar sina rosa klockor och tuvullens gula knippen av ståndare lyser upp i sumpskogen. Porsen blommar på bar kvist och tranorna trumpetar. Blåsippor växer ute vid Svänö och orrarna hörs lång väg. Dvärgbeckasiner och småspovar spelar och göken hörs från alla håll. 

Sommaren

På sommaren har vi guidningar ute varje vecka, Följ med på en snöskovandring och bada i en göl. Vi har också äventyrsvandringar till olika platser i parken, beroende på årstid. På onsdagar är det kortguidning i naturums närområde. Svänö är paradisiskt vackert på försommaren. Blådöpets tystnad förutom fågelsången borde alla få uppleva.

Hösten

Tystnadens tid. En svamputflykt kan ge gott resultat. Passerande flyttfåglar från norr kan ge nya naturupplevelser. Högmossens vitmossor är färgsprakande nu.

Vintern

Är tyst och ödslig på Store mosse. Utfodringen av kungs- och havsörn pågår från november till och med mars månad. En stund i örngömslet kan vara mycket givande. Är snötillgången god gör vi skidspår på flera delar av mossen. Området är garanterat fritt från elaka backar. Vid fullmåne, kyla och snötillgång arrangeras månskenskidåkning ute på gungflyet utanför naturum.